T:mi Tiina Visuri

Ota yhteyttä

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

T:mi Tiina Visuri

+358 400 344 672

tiinavisuri@yahoo.com

Y-tunnus: 2941236-7

Lue tietosuojasta

Tämä on T:mi Tiina Visurin henkilötietolain (10 ja 24§) ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on laadittu 11. lokakuuta 2018.

.

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

  • Tiina Visuri
  • Puhelin: 0400 344 672
  • Sähköposti: tiinavisuri@yahoo.com

Rekisterin nimi

T:mi Tiina Visurin asiakasrekisteri

.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteeseen liittyvä asiakaspalvelu ja -yhteydenpito.

.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, sekä joissain tapauksissa puhelinnumero.

.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot saadaan henkilöltä itseltään yhteydenottolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. Näitä tietoja ei luovuteta kenellekään, eikä näitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Henkilön ei tarvitse antaa suostumusta näiden tietojen keräämiseen.

.

Kuinka kauan henkiltietoja säilytetään?

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä voi säilyttää joitain tietoja kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden hoitamiseksi.

.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

.

Tarkistusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3) Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron käsittelyn osalta; tällöin tieto tulee poistaa.

4) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista.

5) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

T:mi Tiina Visuri – 2023

Esteettiset pistoshoidot